KONTAKT

Wszelkie pytania związane z funkcjonowaniem sieci eduroam w Akademii Teatralnej w Białymstoku, proszę kierować do:

Maciej Otapowicz

admin@atb.edu.pl